29 iulie 2012 - Referendum national pentru demiterea Presedintelui Romaniei -Referendumul national pentru demiterea Presedintelui Romaniei se va desfasura intre orele 07,00 si 23,00.


Persoanele desemnate ca preşedinţi ai birourilor electorale ale secţiilor de votare din municipiul Oltenita sunt: Niţă Marin (Sectia 52), Istrate Dumitra (Sectia 53), Enache Cornelia (Sectia 54), Turcanu Eugen (Sectia 55), Petrescu Victor Petrică (Sectia 56), Drăghici Alina Doina (Sectia 57), Dobre Carmen Nicoleta (Sectia 58), Voinea Alexandru (Sectia 59), Mitran Ecaterina (Sectia 60), Călimoceanu Niculina (Sectia 61), Porumbăceanu Mariana (Sectia 62), Maria Ştefan (Sectia 63), Păun Irina Doina (Sectia 64) si Ivaşcu Mariana (Sectia 65).

 

Au dreptul să participe la referendum toţi cetăţenii români care au împlinit vârsta de 18 ani până în ziua referendumului inclusiv. Nu vor putea vota persoanele cu probleme psihice, aflate sub interdicţie şi cele condamnate definitiv cu pierderea drepturilor electorale.

 

Cetăţenii care participă la acest plebiscit au dreptul să se pronunţe prin „DA" sau „NU" la întrebarea înscrisă pe buletinul de vot: „Sunteţi de acord cu demiterea Preşedintelui României?".

 

Votul se va face pe baza actului de identitate.

 

Prezenta la vot nu este obligatorie.

 

În timpul referendumului vor exista şi urne mobile destinate persoanelor netransportabile din motive de boală sau invaliditate. Se va putea vota oriunde în ţară, nu doar în locul de reşedinţă. În plus vor putea vota şi românii din străinătate.

Cetăţenii români aflaţi în străinătate pot vota la Referendumul 2012 în cadrul ambasadelor şi oficiilor consulare ale României din străinătate, pe baza următoarelor acte de identitate emise de autorităţile române, conform art. 4, alin. 4. din Hotărârea Biroului Electoral Central nr.7/H/ 2012:

  • paşaportul simplu;
  • paşaportul de serviciu;
  • paşaportul diplomatic;
  • cartea de identitate.

 

Sectiile de votare din Oltenita sunt numerotate si repartizate astfel:

 

-Sectia 52 este la Şcoala cu clasele I-VIII "Al. D. Ghica" Nr. 5, Str. M. Eminescu, Nr. 17. Aici se vor prezenta oltenitenii cu drept de vot de pe strazile: Str. Digului Nr. 1, 2- 71, 106B; Str. Florilor (porţiunea din Str. Digului) Nr. 1, 2- 3, 6; Str. Cornişei (porţiunea din Str. Digului) Nr. 1 (fost 42A), 2- 55 (fost 94C), 44; Aleea Crângului (porţiunea din Str. Digului) Nr. 1, 2- 7, 8; Str. 23 Aprilie Nr. 65, 76- 161, 200A; Str. C.A. Rosetti Nr. 65, 64- 157, 172A; Str. Dunărea Nr. 71A, 70- 139, 148; Str. Traian Nr. 37B, 50- 103, 118; Str. Zefirului Nr. 1 2- 17, 34; Str. Ştirbei Vodă Nr. 1, 2- 15, 20; Str. Gh. Lazăr 1, 2- 65, 46; Str. Teiului Nr. 1- 5.

SECTIA DE VOTARE NR 1

 

-Sectia 53 este la Cantina de ajutor social Str. Traian Nr. 16. Aici se vor prezenta cetatenii cu drept de vot care locuiesc la adresele: Str. 23 Aprilie Nr. 1, 2- 63, 74; Str. C.A. Rosetti Nr. 1, 2- 63, 62; Str. Dunărea Nr. 1, 2- 71, 68 (fost 66B); Str. Traian Nr. 1, 2- 37A, 48; Str. Pescarilor Nr. 1, 2- 41, 20, Blocuri: H5 (fost H), P15, P16, M4, M5, M6, M7, M8, M9; Str. N. Bălcescu (fostă Str. 6 Martie) Nr. 1, 2- 29, 26; Şos. Chirnogi Nr. 1, 2- 5A (fost 5), 22.

 

-Sectia 54 este la Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 2 Localul Nr. 1 Str. Argeşului Nr. 10. Aici vor vota cei care locuiesc la adresele: Str. Al. Iliescu (fostă Str. C.I. Alimăneşteanu) Nr. 1, 2- 53, 30 (fost 28A), Blocuri: I1 (fost I), P7, P8, P9, P10, P11, P12, 109CT, M10, M11, M12, C1, C2, C3, C4, C5; Str. Argeşului Nr. 1A (fost 1), 2- 27, 8A (fost 12), Blocuri: 128, 129, 130, 131.

 

-Sectia 55 este la Școala cu clasele I-VIII Nr. 2 Localul Nr. 2 Str. Argesului Nr. 12. Aici se vor prezenta oltenitenii cu drept de vot care locuiesc la adresele:Str. Argeşului Nr. 27, 14- 49, 30, Blocuri: 109, 108, 107, 106, 105, 104, P4, P3, P2, P1; Str. Al. Iliescu (fostă Str. C.I. Alimanesteanu) Nr. 32- 48, Blocuri: H1, H2, H3, H4, G2; Str. Prof.dr. Florian Mandache (fostă Str. Piaţa Mercur) Nr. 1, 2- 25 (fost 27), 8, Blocuri: 111 (fost pe B-dul Tineretului), 110, P5, P6, P13, P14, M13, R30, L3 (fost L), K1 (fost K), J1 (fost J); Bld. Tineretului (Str. Al. Sahia) Nr. 1, 2- 53, 74, Blocuri: 101, 136, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125.

 

-Sectia 56 este la Primăria Municipiului Olteniţa (intrarea dinspre Bld. Republicii) Bld. Republicii Nr. 40. Aici se vor prezenta oltenitenii cu drept de vot de pe strazile: Bld. Tineretului (fost Str. Al. Sahia) Nr. 93, 76- 121, 86, Blocuri: Sahia II, Sahia I C, Sahia I B, P17, P18, P19, P20, P21, P28; Str. Al. Iliescu (fostă Str. C.I. Alimănesteanu) Nr. 55, 50- 95, 126, Blocuri: D1, B12 (fost B2), F2, A5, A6; Str. Pescarilor Nr. 45, 26- 123, 98B; Str. Nicolae Bălcescu (fostă Str. 6 Martie) Nr. 29A, 34 (fost 26)- 53 (fost 51), 46, Blocuri: P22, P23, 102, 103; Str. Argeşului Nr. 51, 50- 73, 78, Blocuri: P24, P25, P26, B1, B2, 137 (fost 32 ap. Mobilă), 12ap., Colt, E2; Str. Nicolae Belea Nr. 1- 9; Bld. Republicii Nr. 1, 2- 23, 22, Bloc F4.

 

-Sectia 57 este la Primăria Municipiului Olteniţa (intrarea dinspre Bld. Tineretului) Bld. Republicii Nr. 40. Aici se vor prezenta oltenitenii cu drept de vot care locuiesc la adresele: Bld. Republicii Nr. 37, 24- 75, 66, Blocuri: F3, G1, E1, R (fost Republicii), A, B, Mic, L, C, D, E, F, G, H, I, J, K; Str. Cuza Vodă Nr. 75, 72- 129, 110, Blocuri: A2-1, A2-2, A2-3, A2-4; Str. Mihai Bravu N. 55 (fost 67), 70 (fost 88)- 127, 160, Blocuri: Z21, A1-2, A1-3, A2-5, A2-6; Bld. 1 Decembrie Nr. 33 (fost 121 Locuinţă Gară CFR), Nr. 33A (fost 121A Cămin CFR), Nr. 108 (fost 148 bloc M3).

 

-Sectia 58 este la Școala cu clasele I - VIII "Spiru Haret" Nr. 1 Str. Mihai Eminescu Nr. 23. Aici sunt repartizati oltenitenii cu drept de vot care locuiesc pe strazile: Bld. Tineretului (fost Str. Al. Sahia) Nr. 125, 112- 265, 274; Şos. Portului Nr. 1, 2- 9, 58, Căminele Nr. 1, 2 SC NAVOL SA, Căminul Lic. Ind. Nicolae Bălcescu # Str. Macului (fostă Al. Cuza Vodă) Nr. 1 (fost 12), 2 (fost 23)- 17 (fost 2), 24 (fost 1), Cămin Turol; Str. G-ral Manu (fostă Str. 30 Decembrie) Nr. 1, 2- Nr. 37, 50; Str. Dr. Lucian Popescu (fostă Str. Primăverii) Nr. 1, 2- 21 (fost 7), 56 (fost 10); Bld. 1 Decembrie Nr. 110 (fost 150)- 130 (fost 168), Blocuri: M3, N1, N3, N4, N5, N6, N7; Str. Luceafărului (porţiune din Bld. 1 Decembrie , Ale. 1 Decembrie) Nr. 1 (fost 156), 2- 23 (fost 153), 6 (fost 5), Blocuri: P29 (fost P1), G45, P30 (fost P2); Str. M. Eliade (fostă Str. 8 Mai) Nr. 149, 156- 197, 224, Blocuri: G80, UNION.

 

-Sectia 59 este la Liceul "Neagoe Basarab" Bld. Tineretului Nr. 157. Aici sunt repartizati oltenitenii cu drept de vot care locuiesc la adresele: Str. Argesului Nr. 103, 82- 277, 234C (fost 234), Bloc 32ap.; Str. Cuza Voda Nr. 143, 136- 207, 186B; Str. George Coșbuc (porțiune din Str. Cuza Voda) Nr. 1 (fost 211), 2 (fost 186C)- 9 (fost 219), 80 (fost 246); Str. Mihai Bravu Nr. 129 (fost 131), 168- 213, 220; Str. I.H. Rădulescu Nr. 141 (fost 153), 134- 243 (fost 217), 208, Bloc N2; Str. Mihai Eminescu Nr. 1, 2- 33C, 22A, Blocuri: FZ1, FZ2, FZ3, FZ4 (fost FZ garsoniere), G55 (fost garsoniere Consurban ICSIM), Cămin OLFIL.

SECTIA DE VOTARE NR 8

 

-Sectia 60 este la Scoala cu clasele I-VIII Nr. 6 Bld. Mărăşeşti Nr. 21C. Aici vor vota oltenitenii care locuiesc pe strazile: Bld. 1 Decembrie Nr. 56 (fost 90)- 106 (fost 146), Blocuri: Z10A, Z10B, 146 (fost 109), 147 (fost 110), T4, T5, T7, G5, G7, L1, L2, M1, M2, B10 (fost B2g), B3g, G40; Str. Progresului (portiune din Bld. 1 Decembrie) Nr. 2 (fost 22)- 68 (fost 88); Str. Lăptari Nr. 1, 2- 11 (fost 5), 4; Str. Aurel Vlaicu Nr. 1, 2- 23, 24; Str. Stadionului inclusiv Locuinţele Ferma de taurine (fost Bld.Mărăşeşti Nr. 40); Str. Depozitelor Nr. 1- 2, Nr. 3- 4.

 

-Sectia 61 este la Grădiniţa Nr. 4 Bld. Mărăşeşti Nr. 28. Aici se vor prezenta cetatenii cu drept de vot care locuiesc pe strazile: Bld. 1 Decembrie Nr. 40 (fost 75)- 54 (fost 113), Blocuri: B11 (fost B2v), B9, A6, A4, A3, A2, A1; Bld. Mărăşeşti Nr. 21A, 18- 35 (fost 29A), 28B, Blocuri: Z8, Z9, Z11, Z12, Z13, Z14, Z15, Z16, Z18, 100, 138 (fost 101), 139 (fost 102), 140 (fost 103), 141 (fost 104), 142 (fost 105), 143 (fost 106), 144 (fost 107), 145 (fost 108).

 

-Sectia 62 este la Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 2 Local Nr. 3 Str. Cuza Vodă Nr. 36. Aici vor vota oltenitenii cu drept de vot care locuiesc pe strazile: Str. Cuza Voda Nr. 1, 2- 73, 70 # Str. Oituz Nr. 1, 2- 15, 6; Str. I.H. Rădulescu Nr. 71 (fost 75), 60- 139 (fost 141), 130, Blocuri: Z17A, Z17B # Str. M. Eliade (fostă Str. 8 Mai) Nr. 81, 86- 143, 150; Bld. Mărăşeşti Nr. 1, 2- 21, 16, Blocuri: 126, 127, A1-1, Z0, Z1, Z2, Z3, Z4, Z5A, Z5B, Z5C, Z6, Z7, Z19A, Z19B, Z20, Z22, Z23, Z24.

 

-Sectia 63 este la Şcoala cu clasele I-IV "Constantin Deculescu" (fostă Şcoală Nr. 4) Str. Razboieni Nr. 9. Aici se vor prezenta oltenitenii cu drept de vot care locuiesc pe strazile: Str. Barierei (porţiune din Bld. 1 Decembrie) Nr. 1- 29; Bld.1 Decembrie Nr. 1 (fost 31), 2A- 25 (fost 55), 38 (fost 73), Blocuri: B7, B8, B4, B13 (fost B3); Str. Mircea Eliade (fostă Str. 8 Mai) Nr. 1, 2- 65, 76; Str. Speranţei Nr. 1, 2- 37, 16B (fost 16);Str. Războieni Nr. 1, 2- 19A, 10A; Str. I.H. Rădulescu Nr. 1, 2- 69 (fost 59A), 58; Str. M. Bravu Nr. 1, 2- 53, 68A; Int. Călăraşi Nr. 1- 2, Nr. 9- 4.

 

-Sectia 64 este Şcoala cu clasele I-VIII "Mircea Eliade" (fostă Şcoală Nr. 3) Bld. 22 Decembrie Nr. 76. Aici se vor prezenta oltenitenii cu drept de vot care locuiesc pe strazile: Şos. Călăraşi Nr. 1, 2- 75, 40 # Str. V. Alecsandri (fostă Str. 16 Februarie) Nr. 1, 2- 37, 62; Str. Voinţa Nr. 1, 2- Nr. 29, 42; Str. Al. Ghica (fostă Str. Petru Groza) Nr. 1, 4- 31, 36; Str. Gh. Doja Nr. 1, 2- 57, 42; Aleea Trandafirilor Nr. 1- 2; Str. 8 Martie Nr. 1, 2- 3A, 8 ; Aleea Plantelor Nr. 1, 2- 5, 6; Str. Râului Nr. 1, 2- 7, 14 # Str. 1 Mai Nr. 1, 2- 5, 8; Aleea Rozelor Nr. 1, 2 (fost 1A)- 7, 4; Bld. 22 Decembrie (fostă Str. 11 Iunie) Nr. 1, 2- 135A, 104.

 

-Sectia 65 este la Grădiniţa Nr. 2 (fost Localul vechi al Şcolii Nr. 3) Str. Spiru Haret Nr.1. Str. T. Vladimirescu Nr. 1, 2- 25, 32; Str. M. Sadoveanu Nr. 1, 2- 5A, 6 # Str. Viilor (fostă Str. 23 August) Nr. 1, 2- 83, 38; Str. Spiru Haret (fostă Str. Popescu Doreanu) Nr. 1, 2- 31, 34; Str. Zorilor Nr. 1, 2- 39, 36A ; Str. Garofiţei Nr. 1, 2- 35, 28; Str. 9 Mai Nr. 1, 4- 81, 70; Str. Muşeţelului (fostă Prelungirea Str. 9 Mai) Nr. 1, 2 (fost 59)- 3 (fost 63), 10; Int. Muşeţelului (fostă Prelungirea Str. 9 Mai) Nr. 2 (fost 71)- 6;Str. Păcii Nr. 1, 2- 41A, 36; Str. Matei Basarab (fostă Str. V.I. Lenin) Nr. 1, 2- 41, 48 # Str. Victoriei Nr. 1, 2- 39, 42; Str. Agricultorii Nr. 1, 2- 25 (fost 27), 24; Str. Libertăţii Nr. 1, 2- 5, 4A.

 

Pentru depistarea fraudelor electorale, autorităţile au luat mai multe măsuri, printre care şi verificarea listelor permanente şi suplimentare pentru identificarea şi tragerea la răspundere a persoanelor care au votat de mai multe ori. Astfel, legea prevede termenul de 60 de zile de la data referendumului, în care Biroul Electoral Central va înainta copiile listelor electorale permanente, respectiv tabelele electorale utilizate în cadrul secţiilor de votare, Autorităţii Electorale Permanente. Acestea vor fi verificate în vederea depistării eventualelor voturi multiple şi vor fi sesizate organele de urmărire penală pentru efectuarea de cercetări şi tragerea la răspundere penală a persoanelor care au votat de mai multe ori.


Promisiunea, oferirea sau darea de bani ori de alte foloase în scopul de a determina alegătorul să voteze sau să nu voteze în cadrul referendumului sau fapta persoanei care votează fără a avea drept de vot ori alegătorului care votează de mai multe ori în ziua referendumului constituie infracţiuni!


Cetăţenii care încalcă aceste prevederi legale riscă pedepse cu închisoarea de la 6 luni la 5 ani.


Decide singur la vot! Nu te lăsa influenţat de promisiuni, bani sau cadouri! Nu uita! Şi tentativa se pedepseşte cu închisoarea!

 

 

 

Judetul Calarasi:

Măsuri întreprinse de structurile teritoriale ale Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru buna desfăşurare a referendumului

 

 

Pentru protecţia celor 233 de secţii de votare au fost repartizaţi 192 de poliţişti, 94 de jandarmi, 100 poliţişti de frontieră, 74 lucrători pentru situaţii de urgenţă şi 6 efective din alte structuri.


Măsurile de ordine şi linişte publică în perioada 28-30 iulie a.c. vor fi asigurate de 78 de poliţişti, 34 de jandarmi şi 13 poliţişti locali. La nivelul I.P.J. Călăraşi şi I.J.J. au fost prevăzute şi rezerve de intervenţie, capabile să intervină în orice moment, dacă situaţia o va impune, pentru restabilirea ordinii şi liniştii publice.


La nivelul I.P.J. Călăraşi funcţionează comandamentul operaţional judeţean format din şefii structurilor M.A.I., ofiţeri desemnaţi pentru monitorizarea situaţiei operative şi a evenimentelor înregistrate, care vor coordona toate acţiunile efectivelor din teren.


Pentru verificarea, cercetarea şi soluţionarea sesizărilor adresate structurilor de poliţie în această perioadă de către cetăţeni, persoanele juridice, reprezentanţii partidelor politice, competitorilor politici, Biroului electoral de circumscripţie judeţean Călăraşi, birourile electorale ale secţiilor de votare au fost stabilite 26 de echipe de poliţişti din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Călăraşi (servicii judeţene, poliţii municipale, orăşeneşti şi secţii rurale de poliţie).


Inspectoratul de Poliţie Judeţean Călăraşi a constituit şi echipe de ofiţeri, care se vor deplasa în teritoriul de competenţă pentru coordonarea activităţilor pe timpul desfăşurării campaniei şi în ziua referendumului.


De asemenea, poliţişti de la structurile rutieră de ordine publică şi investigarea fraudelor vor acţiona în această perioadă în cele 12 microfiltre de pe principalele artere rutiere din judeţul Călăraşi, în scopul prevenirii producerea evenimentelor rutiere şi încălcărilor Legii 3/2003 privind organizarea referendumului.


Pentru prevenirea oricăror incidente care s-ar putea produce pe fondul consumului de alcool, poliţiştii au luat măsuri de informare a administratorilor societăţilor comerciale cu privire la prevederile Legii 3/2000 şi ale hotărârii BEC.

Astfel, comercializarea şi consumul de băuturi alcoolice pe o distanţă de 500 metri în jurul sediului secţiei de votare sunt interzise! 


Comentarii (0)

500 caractere ramase

Cancel or