Subvenţii pentru cei care angajează absolvenţi promoţia 2012 Angajatorii care încadrează în muncă absolvenţi ai unei forme de învăţământ

promoţia 2012 pot beneficia de subvenţii din bugetul asigurărilor pentru şomaj

 

 

 

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă din Călăraşi reaminteşte angajatorilor, care încadreazã în muncã pe duratã nedeterminatã absolvenţi ai unor instituţii de învãţãmânt promoţia 2012, că pot beneficia de scutirea, pe o perioadã de 12 luni, de la plata contribuţiei datorate la bugetul asigurãrilor pentru şomaj, aferentã absolvenţilor încadraţi, şi pot primi lunar, în baza art. 80 din Legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, pe aceastã perioadã, pentru fiecare absolvent:


a) o sumã egalã cu valoarea indicatorului social de referinţã în vigoare (500 lei) la data încadrãrii în muncã, pentru absolvenţii ciclului inferior al liceului sau ai şcolilor de arte şi meserii;


b) o sumã egalã cu de 1,2 ori valoarea indicatorului social de referinţã în vigoare (600 lei) la data încadrãrii în muncã, pentru absolvenţii de învãţãmânt secundar superior sau învãţãmânt postliceal;


c) o sumã egalã cu de 1,5 ori valoarea indicatorului social de referinţã în vigoare (750 lei) la data încadrãrii în muncã, pentru absolvenţii de învãţãmânt superior.

 


În prezent, indicatorul social de referinţă este de 500 lei, valoarea acestuia putându-se modifica prin Hotărâre a Guvernului.


Pentru a beneficia de facilităţile şi stimulentele fiscale menţionate, este necesar ca angajatorul să încheie o convenţie cu AJOFM Călăraşi.


În primele 10 luni ale acestui an, 20 de agenţi economici din judeţ au beneficiat de subvenţii ca urmare a încadrării în muncă a unui număr de 24 tineri absolvenţi.

 

 

6686 şomeri înregistraţi în evidenţa AJOFM Călăraşi
la sfârşitul lunii octombrie 2012

 

La sfârşitul lunii octombrie 2012, numărul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Călăraşi a fost de 6686 persoane, din care 2947 femei. Din totalul şomerilor, 1795 persoane beneficiază de indemnizaţie de şomaj, iar alte 4891 persoane sunt şomeri neindemnizaţi.


Astfel, rata şomajului corespunzătoare lunii octombrie 2012 a fost de 6,31%, cu 0,79 puncte procentuale mai mare faţă de rata calculată pentru aceeaşi perioadă a anului trecut şi cu 0,32 puncte procentuale mai mare decât rata şomajului înregistrat la sfârşitul lunii septembrie 2012.


Ocupaţiile din care provin cei mai mulţi şomeri înregistraţi sunt: muncitor necalificat în construcţia de clădiri, muncitor necalificat în industria prelucrătoare, muncitor necalificat în ferme, muncitor necalificat în lucrări publice, costructor şi montator structuri metalice, mecanic agricol, paznic, tehnician în domeniul tehnologiei informaţiilor şi comunicaţiilor, tehnician în trasnporturi, poştă şi telecomunicaţii, îngrijitori la domiciliu.


În ceea ce priveşte repartizarea şomerilor pe localităţile din judeţ, se constată că numărul şomerilor din mediul rural s-a menţinut preponderent faţă de cel al şomerilor din mediul urban – cel dintâi reprezentând 72% din numărul total al şomerilor (4820 persoane), fenomen datorat unei concentrări mai mari a populaţiei în mediul rural, scăderii populaţiei ocupate în agricultură, dar şi slabei reprezentări a mediului de afaceri în zonele rurale. (AJOFM Calarasi)


Comentarii (0)

500 caractere ramase

Cancel or