Cursuri de formare antreprenoriala in zona rurala 

Locuitorii din zona rurală au învăţat să devină antreprenori

Actuali sau viitori întreprinzători (meşteşugari, salariaţi, şomeri, persoane ocupate în agricultura de subzistenţă) din comuna Frumusani, judeţul Călăraşi, au participat la cursuri de formare profesională pentru initiere în antreprenoriat rural si pentru dezvoltarea competentelor necesare pe piata muncii, cât si de dezvoltare a competenţelor în domeniul IT.FOTO 2

Proiectul „Dezvoltarea resurselor umane si promovarea culturii antreprenoriale în zonele rurale din judetele Ialomita si Călărasi” (POSDRU/110/5.2/G/87872), derulat de către Asociatia Eco Eden în parteneriat cu Fundaţia Naţionala a Tinerilor Manageri (FNTM), Fundaţia Societatea Academică Moscopolitana si Development Projects and Strategies SRL, a dorit să fie o solutie pentru problemele actuale ale locuitorilor din aceste zone.
Cea mai mare parte a repondenţilor unui studiu, realizat în cadrul proiectului, considerau „că mediul rural nu este cea mai bună zonă pentru găsirea de locuri de muncă”. Drept soluţia soluţie, ei considerau „că ar trebui încurajate mai mult activităţile non-agricole şi crearea şi dezvoltarea de IMM-uri”.
„Prin intermediul proiectului, locuitori din Frumuşani au fost initiati în tainele antreprenoriatului dar si instruiti în utilizarea calculatorului si, implicit, a internetului, toate acestea pentru a-i ajuta să-si gestioneze prezentele sau viitoarele afaceri, sau pentru a-si putea găsi mai usor un loc de muncă”, a explicat Cătălin Băncilă, manager de proiect din partea Asociaţiei Eco Eden.
În cadrul cursurilor de antreprenoriat au fost prezentate noţiuni de bază în antreprenoriat, noţiuni despre iniţierea şi finanţarea unei afaceri, strategiile de dezvoltare şi riscurile afacerii, realizarea unui plan de afaceri, strategia de marketing, sistemul de management al calităţii, dezvoltarea produselor sau serviciilor, politica de promovare, negocierea contractelor, logistica necesară derulării afacerii precum şi noţiuni legate de managementul personalului şi evidenţa contabilă.
Participanţii la cursuri si-au manifestat în număr mare interesul pentru dezvoltarea competentelor antreprenoriale. O activitate foarte interesantă din cadrul acestor cursuri s-a dovedit a fi dezvoltarea planurilor de afaceri, ceea ce demonstrează dorinta si deschiderea locuitorilor din zona rurală către diversificarea activitătilor pe care le întreprind.
Participanţii au considerat aceste cursuri binevenite, care îi vor ajuta să realizeze un plan pentru dezvoltarea viitoarelor afaceri. Peste 95% dintre ei şi-au exprimat satisfacţia, atât asupra utilitătii cunoştintelor asimilate, cât şi a egalitătii de şanse, majoritatea cursanţilor fiind femei.
Totodată, participantii din cadrul proiectului au beneficiat si de un curs de initiere IT, care s-a desfăşurat pe mai multe module, beneficiarii fiind instruiţi în noţiunile de bază, în utilizarea elementelor multimedia, în utilizarea procesorului de texte - WORD, în utilizarea unor mijloace moderne de comunicare – reţeaua Internet şi World Wide Web, în utilizarea aplicaţiilor specializate pentru realizarea prezentărilor tip PowerPoint, în utilizarea foilor de calcul tabelar Excel, precum şi în utilizarea elementelor de bază ale limbajului HTML. 

 

 


Comentarii (0)

500 caractere ramase

Cancel or