Peste 350 de locuri de muncă vor fi oferite la Bursa Locurilor de Muncă
În vederea desfasurarii acestui eveniment, au fost contactati 499 angajatori din judet. ?i-au anuntat participarea la bursa locurilor de munca 19 agenti economici.
Oferta locurilor de munca este foarte diversificata, pe domenii de activitate aceasta având urmatoarea structura:
- confec?ii textile – 160 locuri – pentru meseriile/ocupa?iile: confec?ioner îmbracaminte, calcator ?i muncitor necalificat;
- asigurari – 59 locuri – inspector asigurare, manager rela?ii clien?i, director agen?ie, agent asigurare, promoter;
- construc?ii – 58 locuri – inginer construc?ii, fierar betonist, ma?inist prefabricate, sudor, macaragiu, montator prefabricate, strungar, lacatu? mecanic, zidar pietrar ?i muncitor necalificat, ambalator;
- transporturi - 43 locuri – ?ofer taxi, ?ofer autobuz, ?ofer autocamion/ma?ina de mare tonaj, electrician auto, tehnician ITP, ?ofer autoturisme;
- agricultura – 16 locuri – combainier, mecanic agricol, ?ef ferma, tractorist, mecanizator, mecanic atelier;
- tâmplarie aluminiu ?i PVC – 9 locuri: operator calculator, tâmplar, ?ef atelier, ?ef depozit, ?ofer ?i muncitor necalificat;
- industrie – 7 locuri – sudor, morar, strungar la strung carusel, ma?inist pod rulant, referent financiar-contabilitate;
- comer? - 5 locuri – vanzatoare, agent comercial ?i func?ionar administrativ;
- construc?ii metalice – 3 locuri – muncitor necalificat;
- alte domenii de activitate – 26 locuri - electrician, agent turism, asistent manager, casier, consilier, casier-încasator, spalator vehicule, femeie de serviciu.
Toate persoanele din jude?ul Calara?i interesate de locurile de munca oferite la Bursa sunt a?teptate vineri, 25 aprilie 2114, începând cu ora 9.00, la sediul Agen?iei Locale Calara?i, sau, în func?ie de domiciliu, la sediul Agen?iei Locale Olteni?a, pentru a sus?ine interviuri cu agen?ii economici prezen?i la ac?iune, sau pentru a fi repartizate pe locul de munca ce prezinta interes.


Comentarii (0)

500 caractere ramase

Cancel or